Evotek JSC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Evotek JSC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Evotek JSC

Evotek is a Software Research and Development Center, and IT Outsourcing company located in Hanoi, Vietnam. We provide a wide variety of information technology services including software development, enhancement, maintenance, re-engineering, migration, and quality assurance. Our primary goal is to deliver on-time, high quality, and cost-effective solutions through proficiency, committed work, and transparent communication.


We strive for creating an open, welcoming, and professional. At Evotek, people are more than just colleagues. We are a team, we share knowledge, opinions, concerns, and enthusiasm.