EXO Travel Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của EXO Travel Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu EXO Travel Vietnam

Exotissimo Travel established in Ho Chi Minh City in January 1993 as the first European invested Join-venture company operating in tourism in Vietnam.

EXO Travel is one Asia's best known Tour Operators with offices throughout Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar, Japan, China, Indonesia, Malaysia and Vietnam. We are a young, modern, dynamic company specialized in luxury, adventure and incentive travel in Asia. We have gained a reputation as one of the most professional and efficient travel agencies servicing expatriate residents and international visitors.