Fang Brothers Knitting VN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Fang Brothers Knitting VN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Fang Brothers Knitting VN

Công ty Fang Brothers Knitting VN

Được thành lập năm 2017

Vốn điều lệ 100% từ Hong Kong

Địa điểm tại KCN Phước Đông_ Gò Dầu_ Tây Ninh