Fast Forward Advisors chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Fast Forward Advisors, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Fast Forward Advisors

FFA is a boutique consulting firm strongly focused on innovation and internationalization. We have excellent references on the European market with large corporations, SMEs and startups. We define ourselves as Entrepreneurial Consultants, we are lean, tech-savvy and progressive thinking, with a strong hands-on approach to innovation and business. We have been working with 35+ startups in Europe supporting them in business development and fundraising.