FAST Group chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của FAST Group, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu FAST Group

Cung cấp các dịch vụ :

- Ngôn ngữ : Biên, phiên dịch các loại văn bản và ngôn ngữ

- Thủ tục pháp lý

- Cung ứng nhân sự có ngôn ngữ

- Tổ chức sự kiện

- Du lịch, xúc tiến thương mại