Ferdon Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Ferdon Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Ferdon Việt Nam

Ferdon được thành lập vào năm 2018 với sứ mệnh làm cho công nghệ blockchain dễ tiếp cận hơn, có thể mở rộng và để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số giữa thế giới thực và blockchain.