FIC Group (First Investment Community Group)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

FIC Group (First Investment Community Group) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của FIC Group (First Investment Community Group), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu FIC Group (First Investment Community Group)

FIC (First Investment Community) Group được thành lập bỏi những thành viên trẻ có nhiều năm kinh nghiệm với khát vọng tạo nên một công ty chuyên về đầu tư vào đào tạo hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính. FIC mong muốn xây dựng cộng đồng đầu tư tài chính đầu tiên ở Việt Nam, chứng tỏ vai trò đi tiên phong trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam. Với mục tiêu trở thành Tập đoàn của người Việt, thể hiện tầm vóc người Viêt trên trường quốc tế.