Forval Vietnam Co., Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Forval Vietnam Co., Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Forval Vietnam Co., Ltd

Công ty TNHH MTV Forval Việt Nam có 100% vốn đầu tư Nhật. Chuyên cung cấp các dịch vụ như sau:

- Tư vấn đầu tư.

- Đào tạo nhân lực

- Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống.

- Giới thiệu việc làm.

- Dịch thuật.