FPT SOFTWARE HOCHIMINH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của FPT SOFTWARE HOCHIMINH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu FPT SOFTWARE HOCHIMINH

FPT Software is part of FPT Corporation (FPT – HoSE) – the global leading technology and IT services group headquartered in Vietnam with nearly US$1.2 billion in revenue and 28,000 employees. Qualified with CMMI Level 5 & ISO 27001:2013, ASPICE LEVEL 3, FPT Software delivers world-class services in Smart factory, Digital platform, RPA, AI, IoT, Enterprise Mobilization, Cloud, AR/VR, Embedded System, Managed service, Testing, Platform modernization, Business Applications, Application Service, BPO and more services globally from delivery centers across the United States, Japan, Europe, Australia, Vietnam and the Asia Pacific.


FPT SOFTWARE HOCHIMINH Tuyển dụng

Thực Tập Sinh Marketing

28/03/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Thực Tập Sinh Nhân Sự

25/03/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Lập Trình Viên C/C++

23/03/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian
C++