FreeC Asia chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của FreeC Asia, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu FreeC Asia

FreeC - a start-up for Recruiting platform from Japan – we are building a Human Resource platform to help talents to discover careers they love and to help organizations hire the most passionate and suitable talents to achieve their own business and missions by our technology. With our development in AI, this technology automatically suggests jobs that best fit each profile, helping candidates save time looking for jobs.