Freelensia Co., Ltd. chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Freelensia Co., Ltd., bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Freelensia Co., Ltd.

Freelensia is an online interpreter reservation platform. Our website is located at https://www.freelensia.com, where interpreters can showcase their background and experiences in their online profile and introduction videos, and companies can browse for, discuss with and reserve interpreters online.