Friendly Dev Co chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Friendly Dev Co, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Friendly Dev Co

Prosper Digital is an ecommerce agency that is all about creating a work environment where our

employees and clients are happy.

You’re more than a resource. You deserve more than to be captive to your laptop between the

hours of 9 and 5. Your value exceeds the magic you create on a screen (although we do love

magic).

We respect our employees’ creative processes and provide them the flexibility to help them live a

full and balanced life on their terms.

If this sounds like something you could get behind, we’d love to hear from you.

Friendly Dev Co Tuyển dụng

Senior Web Developer - Working From Home

03/06/2021
Hồ Chí Minh
Remote - Làm việc từ xa