FUKUSHIMA INTERNATIONAL VIETNAM COMPANY LIMITED

https://www.galilei.co.jp/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Manufacture, sale and maintenance of commercial freezer refrigerators, refrigerated showcase and other refrigeration devices. Design and construction of shop and kitchen systems.

Established in Ho Chi Minh City, Vietnam in September 2013.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

PVC SAI GON Building, 11 Bis, Nguyen Gia Thieu Str, Ward 6, Dist 3, HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội