FYI GROUP CONSULTING CO., LTD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

FYI GROUP CONSULTING CO., LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của FYI GROUP CONSULTING CO., LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu FYI GROUP CONSULTING CO., LTD

Công ty tư vấn đầu tư cho khách hàng nước ngoài và thực hiện screening & Due Diligence đối với partner tại Vietnam và một số quốc gia tại Châu Á

Công ty của chúng tôi luôn đề cao tính bảo mật, chính xác và liêm khiết đối với khách hàng và ứng viên. Rất mong được sự quan tâm, cống hiến làm việc từ ứng viên tiềm năng