Genetica chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Genetica, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Genetica

Genetica® Vietnam is a leading bio-technology company in Vietnam. We provide genetic tests for Asian population. Using only saliva, we analyze hundreds of genes and thousands of markers to give users detailed reports on Personalized Nutrition, Personalized Fitness, Hereditary Cancers and Child Development. Our genetic testing services are developed by entrepreneurs, ex-Googlers, PhDs and research scientists from Cornell University and University of California, San Francisco, USA.