Gigasource chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Gigasource, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Gigasource

GIGASOURCE is a full-service product development company that work on a wide range of technologies ranging from open source to proprietary and custom built solutions.

We work hand-in-hand with enterprises and startups at all stages of software development to bring their ideas to life as quick as possible. At our core, we believe in building long-lasting strategic relationships with our clients by exceeding expectations.