Glass Egg Digital Media chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Glass Egg Digital Media, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Glass Egg Digital Media

Glass Egg Digital Media is an art production facility and a game developer/publisher based in Ho Chi Minh City (formerly Saigon), Vietnam.

Since 1999, the company has worked hard to recruit the region's best talent and develop their skills in-house then let their creative talent loose to create outstanding games and provide related services with significantly improved levels of efficiency.

Glass Egg is incorporated in the British Virgin Islands, and fully owned by its employees. It is a completely independent entity and has no joint venture partner.