Google Business Group HCMC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Google Business Group HCMC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Google Business Group HCMC

Google Business Group Ho Chi Minh City (GBG HCMC) is a part of Global Google Business Group working in Ho Chi Minh city, Vietnam. This community is where experts in various fields share their knowledge and experience on how to use Google technology products for business purposes. Undertaking the missions of GBG HCMC, we build community, support members in enhancing their knowledge and develop business through events, workshops, seminars… in which knowledge of Google as well as of other successful CEOs & Founders in the community is openly exchanged.

Google Business Group HCMC is a part of Global Google Business Group (www.google.com/landing/gbg) established in 2012. GBG HCMC Manager is Ms.Van Anh Pham - CEO Antoree.com.