Green World Vn Imp-Exp Company

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Green World Vn Imp-Exp Company chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Green World Vn Imp-Exp Company, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Green World Vn Imp-Exp Company

We are GREEN WORD IMPORT EXPORT COMPANY VIETNAM, one of the largest exporters of Fresh, Frozen Fruits and Vegetables in Viet Nam. We have built a strong relationship with the local famers to ensure the high quality, varied quantity like the customer's demand.

Green World Vn Imp-Exp Company Tuyển dụng