Halung Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Halung Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Halung Ltd

Halung Company is a 100% German-invested enterprise with over 20 years of experience in manufacturing wire harness in automobiles and household appliances. Our OEM customers are Volkswagen, Daimler (Mercedes Benz), Audi, Renault, Opel, Ford, Kia…