HBR Holdings

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Còn 30 ngày để ứng tuyển

Còn 26 ngày để ứng tuyển

Còn 12 ngày để ứng tuyển

Còn 5 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

Số 30, 76/2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội