Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech

APTECH là tập đoàn đào tạo Công nghệ Thông tin hàng đầu, cấp chứng chỉ Quốc tế. Các Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế APTECH tại Việt Nam là thành viên trong số hơn 3.000 trung tâm đào tạo của Tập đoàn APTECH có mặt ở 52 quốc gia.

Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech Tuyển dụng

Giám đốc Marketing

19/12/2019
Hà Nội
Toàn thời gian

Nhân viên tư vấn

19/12/2019
Hà Nội
Toàn thời gian