Hexagon Asia chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Hexagon Asia, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Hexagon Asia

Hexagon Asia is a digital agency with strong expertise in UI/UX design and web development. Based in Ho Chi Minh, Vietnam, we create modern and award-winning websites, apps and branding.

Hexagon Asia was founded in January 2019 as a Vietnamese branch of a Europe based design company Hexagon. Our mission is to improve the internet experience for people in Asia, by introducing disruptive digital solutions for businesses and organizations.

Our story started 9 years ago by Paul Navolochko. At that time Hexagon was a design department at digital production agency Kifa based in Chernivtsi city, Ukraine. In 2014 Hexagon became an independent digital agency. Nowadyas we provide award-winning design solutions and coding services in around the world, operating branches in Kiev (Ukariane), Tallinn (Estonia), and Ho Chi Minh (Vietnam).

Hire us

hello@hexagonasia.co

Our works  

https://www.behance.net/teams/hxgndsgn

https://dribbble.com/hxgn


Website

hexagon.agency