Hexamatics Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Hexamatics Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Hexamatics Vietnam

Hexamatics is a leading provider of Recruitment and Management services for the Telecom and IT industry. Established in 2003, Hexamatics has built a strong reputation as a leader in several core areas for the Telecom and IT industry. Clients include leading telecom companies such as NSN, Huawei and ZTE as well as major IT players such as Wipro and iGATE.

With offices in Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Cambodia and Myanmar, Hexamatics supports clients in their projects all over the South East Asia region. Hexamatics also provides a range of off-shore outsourcing services to telecoms companies in Europe and the Americas.