Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam (ASMES) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các DN nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội viên.