Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam - Vinen

http://vinen.org

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

HIỆP HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA LÀ NƠI ƯƠM MẦM VÀ NÂNG TẦM DOANH NHÂN VIỆT

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những công dân có khát vọng khởi nghiệp và chủ doanh nghiệp là người Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo. Hiệp hội tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ cùng nhau, phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của mỗi hội viên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.”

Hiệp hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ Hiệp hội. Hiệp Hội quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức nghề nghiệp, xã hội, các đơn vị nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng cùng cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tòa nhà Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia, 6 ngõ 45 Trần Thái Tông, Hà Nội.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội