Hiep Lien Phat Plastic Profucing Co. Ltd

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Hiep Lien Phat Plastic Profucing Co. Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Hiep Lien Phat Plastic Profucing Co. Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Hiep Lien Phat Plastic Profucing Co. Ltd

Cty chuyển sản xuất và xuất khẩu màng nhựa PVC.