HOA PHAT SEAFOOD IMPORT EXPORT AND PROCESSING J.S.C

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

HOA PHAT SEAFOOD IMPORT EXPORT AND PROCESSING J.S.C chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của HOA PHAT SEAFOOD IMPORT EXPORT AND PROCESSING J.S.C, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu HOA PHAT SEAFOOD IMPORT EXPORT AND PROCESSING J.S.C

Nhà máy sản xuất và chế biến xuất khẩu cá basa.