Hooker Furniture Corporation tại Tỉnh Bình Dương

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Hooker Furniture Corporation tại Tỉnh Bình Dương chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Hooker Furniture Corporation tại Tỉnh Bình Dương, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Hooker Furniture Corporation tại Tỉnh Bình Dương

Hooker Furniture has been one of the leading manufacturers in the home furnishings industry for over 90 years. Brands include the Hooker Furniture Collection, Sam Moore and Bradington-Young. Product lines under the various Hooker Furniture brands include home entertainment, home office, accent, dining and bedroom furniture, as well as leather and custom fashion upholstery.