HỢP TÁC XÃ NGŨ HÀNH SƠN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

HỢP TÁC XÃ NGŨ HÀNH SƠN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của HỢP TÁC XÃ NGŨ HÀNH SƠN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu HỢP TÁC XÃ NGŨ HÀNH SƠN

HTX Ngũ Hành Sơn - Kinh doanh vận tải