HR2B chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của HR2B, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu HR2B

Là một trong các công ty tuyển dụng nhân sự cấp quản lý hàng đầu tại Việt Nam. HR2B cũng là công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao có quy trình tuyển dụng rõ ràng và cụ thể.

HR2B Tuyển dụng

Nhân Viên C&B Admin

18/07/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian