IndieZ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của IndieZ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu IndieZ

Our name ‘Indiez’ is derived from the word ‘Indie’ combine with ‘z’ which mean will not be an Indie anymore. With one mission - unlocking the power of Indie Studios & becoming an Indiez together

Indiez Ads is an Agency Company - one of company belong to Indiez Group - that will help Indie Studios explore more about User Acquisition - scaling more profitable user