INNOVATUBE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của INNOVATUBE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu INNOVATUBE

Innovatube is a venture firm investing in early stage startups across the Southeast Asia with a focus in Vietnam. We invest in startup at this stage and support them with our experience and network so that they can find right product for the market. In Vietnam, we also have a technology lab which offers product development services to startups and agile-minded organizations all over the world.