TopCV sẽ tiền hành bảo trì nâng cấp hệ thống từ 00:00 ngày 28/5/2020 đến 06:00 ngày 28/5/2020. Quý khách vui lòng kết thúc thao tác và lưu dữ liệu trước thời gian này. TopCV xin trân trọng cảm ơn!

INNOVATUBE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của INNOVATUBE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu INNOVATUBE

Innovatube is a venture firm investing in early stage startups across the Southeast Asia with a focus in Vietnam. We invest in startup at this stage and support them with our experience and network so that they can find right product for the market. In Vietnam, we also have a technology lab which offers product development services to startups and agile-minded organizations all over the world.