Ipsos chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Ipsos, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Ipsos


 IPSOS là một trong những công ty chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực nghiên cứu thị trường tại Việt Nam và là tập đoàn NCTT đứng thứ 3 trên thế giới, là công ty trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng chuyên:


  • Thu thập và phân tích một cách có hệ thống dựa trên những quan điểm, thói quen và ý kiến của người tiêu dùng về một sản phẩm hay một dịch vụ

Tổ chức các cuộc hội thảo nhằm thu nhận những thông tin giúp định hướng cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức/ công ty/ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn