IT OUTSTANDING PARTNER NETWORK

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

IT OUTSTANDING PARTNER NETWORK chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của IT OUTSTANDING PARTNER NETWORK, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu IT OUTSTANDING PARTNER NETWORK

ITOP is a company in IT consulting services with Head Quarter in Melbourne, AU, and Singapore. We're proud of helping clients worldwide to save more time and cost in finding trusted IT partners. Provide “Highest quality at Lowest cost” IT resources to our valued partners/customers around the world. We’re currently looking for a talented Sales Assistant professional to join our team. If you're excited to be part of a winning and ambitious team, ITOP is a great place to grow your career.

IT OUTSTANDING PARTNER NETWORK Tuyển dụng

Sales Assistant

23/10/2020
Hà Nội
Toàn thời gian