ITG Esport - ITG Corp chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của ITG Esport - ITG Corp, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

ITG Esport - ITG Corp Tuyển dụng

Nhân Viên Kinh Doanh

10/01/2021
Hà Nội
Toàn thời gian