ITM HCMC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của ITM HCMC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu ITM HCMC

- Công ty chúng tôi làm về lĩnh vực Giới thiệu viẹc làm 

-  Đào tạo và tuyển dụng nhân sự 

- Phái cử làm việc trong và ngoài nước