Japan Tobacco International

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Japan Tobacco International chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Japan Tobacco International, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Japan Tobacco International

Japan Tobacco International (JTI) is a leading international tobacco company with operations in more than 120 countries. Headquartered in Geneva, Switzerland, we employ over 45,000 people across the globe. We were recently awarded Global Top Employer for the third consecutive year and number one Top Employer certification in Europe, Asia and the Middle East. This is recognition of our outstanding talent strategy, energizing culture and commitment to learning and development. We are a member of the Japan Tobacco Group of Companies.

For more information, please visit us at www.jti.com.