JD Creative chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của JD Creative, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu JD Creative

Our team of specialists consistently delivers outstanding results combining creative ideas with our vast experience. We can help you build a sustainable, meaningful relationship with your clients by engaging them with your brand using social media. We work in areas as diverse as search engine optimization, social media marketing, email marketing and digital marketing.