Jello Academy chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Jello Academy, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Jello Academy

Jello Academy được đầu tư bởi Trường Quốc tế S.t Paul American, thành lập với mục tiêu mang đến những chương trình mẫu giáo và phương pháp giáo dục tiên tiến theo định hướng STEM+Arts.