JIGSAW Communications chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của JIGSAW Communications, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu JIGSAW Communications

Young, passionate, ambitious and creative, JIGSAW Communications aims to leave a marked difference among countless agencies in Vietnam. The key visual of JIGSAW says it all: no matter what stage or field your business is in, JIGSAW is always committed to provide the best services in building and completing brand images. By detailed research and out-of-the-box thinking, JIGSAW discovers what every brand lacks of, then provide the most-fitting piece to achieve perfection. With effective campaigns in a short span of time, JIGSAW has established a strong position as a full-service communications agency.