Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về Job Share

4.4
100%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của Job Share và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
01/10/2020
"Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện. Cơ hội phát triển cao"
Điểm trung bình
4.4

Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
Nhân viên, đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau
Điều tôi không hài lòng
Lương thưởng còn thấp
5
4
3
5
5

Thanh Xuân, Hà Nội