Jolen Consulting Company Limited

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Jolen Consulting Company Limited chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Jolen Consulting Company Limited, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Jolen Consulting Company Limited

Founded in 2008, Jolen Consulting is a full-service boutique communications agency that offers public relations, marketing and brand communications in Vietnam. An agency that has local knowledge and global perspective, we specialize in perfecting the connection between our clients’ brands & products and their audiences. In doing so, we improve our clients’ market share. With a team of dedicated professionals, we focus on creating and executing high-visibility and highly impactful public relations and marketing campaigns with a niche approach while leveraging on our extensive regional network and global perspective.