"K" LINE LOGISTICS VIETNAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của "K" LINE LOGISTICS VIETNAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu "K" LINE LOGISTICS VIETNAM

Our management's primary goal is to provide the highest quality services and logistic solutions that meet and exceed the customers' needs and expectations.

Through our many years of experience in handling air & sea cargoes, "K" Line Logistics, among KAWASAKI Group companies, has continued to grow as a core logistics enterprise.

With our extensive global network of offices and companies at more than 60 locations worldwide, our managements and staff, experienced professionals, are in a good team spirit and committed to assisting our customers in tailoring and choosing the right logistic service plan that matches their diverse needs.