Kasatria Technologies Vietnam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Kasatria Technologies Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Kasatria Technologies Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Kasatria Technologies Vietnam

Kasatria is the only Premium partner for Google based in Malaysia & Vietnam. Our team has the privilege of representing Google Analytics 360, Google Tag Manager 360, Google Optimize 360 & Google Data Studio 360 with clients across many countries in Asia Pacific. In Vietnam, Kasatria’s currently helping the biggest online brands to make data-driven decisions based on actionable insights.