Kenan Foundation Asia chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Kenan Foundation Asia, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Kenan Foundation Asia

Kenan Foundation Asia believes in a world where everyone has the right to build a better life for themselves, their family, and their community. Every day, we are working in Thailand and the region to inspire students, develop skilled people, and grow strong leaders by empowering them with the knowledge, technology, and skills necessary for a better future. Whether it’s an entrepreneur, a teacher, a student, a community leader, or non-profit manager, we conduct tailored, engaging activities to train, coach and equip them so they can achieve their dreams.