Kepi Shop chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Kepi Shop, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Kepi Shop

Kepi is all about fun. Our buyers search the World to bring you fresh and exciting products that will delight you, your family and friends. Our special event showroom, located in Saigon is open just once a week for private shopping for you. Each time we open our doors, you will find new gift, home decor, candles, toys & games and ..... Well you never know what!

Kepi Shop Tuyển dụng