KGS Lace Manufacturer chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của KGS Lace Manufacturer, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu KGS Lace Manufacturer

K.G.S LACE is a famous manufacturer specialized in design and manufacture of high quality embroidery and lace fabrics in China with an area of 120,000㎡ and over 1000 workforce. Established in 1988, KGS has gained great market share across the world and become suppliers of many world renowned brands in clothing and lingerie segment.

Our Main products include embroidery fabric, novelty lace fabric, lace trim etc. Equipped with advanced equipment for production, dying and testing, our company’s top principle has always been producing innovative creations at outstanding quality while maintaining perfect service.