Khách sạn MOMIZI business hotel

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Khách sạn MOMIZI business hotel chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Khách sạn MOMIZI business hotel, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Khách sạn MOMIZI business hotel

MOMIZI là khách sạn chuyên hướng tới khách hàng Nhật Bản. Mọi hoạt động của công ty được Người Việt và Người Nhật vận hành hoạt động.