Khoa Quốc tế - Trường TC Công nghệ Thăng Long

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Khoa Quốc tế - Trường TC Công nghệ Thăng Long chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Khoa Quốc tế - Trường TC Công nghệ Thăng Long, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Khoa Quốc tế - Trường TC Công nghệ Thăng Long

Trường TC Công nghệ Thăng Long được thành lập năm 2005 đào tạo các chuyên ngành: Nhà hàng- Khách sạn, Làm đẹp, Công nghệ thông tin, Lập trình, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, ...

Khoa Quốc tế của nhà trường phát triển các chương trình đào tạo liên kết với các đối tác nước ngoài, các chương trình du học các nước.